Gốm Chăm Bàu Trúc đợi ngày thăng hoa

Làng Gốm Chăm Bàu Trúc là bảo tàng sống, năm 2017 đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giờ đang kiến trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại quý giá cần bảo tồn và phát huy. Chính nhờ sự đóng góp rất lớn của bà con làng nghề, các chuyên gia, nhà nghiên cứu không ngừng hoạt động trong mọi lĩnh vực, nghệ thuật, chính trị, tư duy. Định hướng quy hoạch các thiết chế hành lang nhằm bảo tồn khẩn cấp làng nghề gốm truyền thống này. Chúng tôi một phần rất nhỏ đang tìm hướng xúc tiến thương mại trong nước cũng như quốc tế.

      Trong những năm  trải qua bao khó khăn, thử thách thăng trầm,  biến động thị trường cũng như  thay đổi nhãn quan thị hiếu khách hàng, tác động rất lớn đến sự trường tồn của gốm Bàu Trúc. Thế nhưng chính nó không thể dừng lại. Gốm Bàu Trúc tiếp tục được đón nhận bởi sự tinh hoa, nét tinh túy của đôi bàn tay cần mẫn đem đến cho gốm Bàu Trúc có một vi thế ổn định trong môi trường phát triển khộng ngừng. Gốm Bàu Trúc sẽ có ngày thăng hoa.

Giám đốc HTX làng Gốm Bàu Trúc

Minh Thuần. 0919418026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *